Spontani krug - put zdravlja i vještine
23.8.2012.
 
Mario Topolšek, Spontani krug - put zdravlja i vještine, 2012.

'… Trebalo bi znati da je život slobodan, da teče, da je vječno nov i da se sam obnavlja. Ostvarenje naše radosti, sreće i blagostanja, zdravlja i dugovječnosti zavisi od puta naših misli, želja i ambicija, naših vrlina i osjećaja, od kvalitete i čistoće osnovnih supstanci - energije hrane, vode i zraka.'


'… Ova knjiga predstavlja iskustvo života i prakse u vještini sadašnjeg trenutka, a može da vam pokaže kako da poboljšate i proširite kreativne mogućnosti i sposobnosti svog uma i tijela, kako da živite kvalitetnim životom punim ljepote, radosti, sreće i kako dostići dugovječnost.'


Ova knjiga govori o:

  • alkemiji jedinstva uma, energije i tijela,
  • zaboravljenom znanju Spontanog kruga uma,
  • univerzalnom pulsiranju i konekciji Čovjeka, Zemlje i Neba,
  • izgubljenom osjećanju 'puta srca' i svjesnosti sadašnjeg trenutka,
  • upotrebi mudrosti i pamćenja tijela,
  • detoksikaciji, ukorjenjivanju i centriranju uma i tijela,
  • terapeutskom i borilačkom aspektu vještine.

Mario Topolšek
je poznato ime na našim prostorima. Ranih sedamdesetih godina prošlog stoljeća osnovao je prvu Uechi karate asocijaciju u Europi sa sjedištem u Beogradu. Također, jedan je od pokretača vježbanja Tai Chi Chuana i Qigonga na ovim prostorima. Autor je oko petnaestak knjiga i publikacija koje su utjecale na mnoge generacije vježbača i ljubitelja borilačkih vještina. Mnogobrojni članci u domaćim, ali i stranim novinama i časopisima te istupanja u ostalim medijima ističu ga kao dobrog poznavatelja borilačkih i terapeutskih vještina Dalekog istoka. Godine 1997. osnovao je 'Evropsku Uechi karate federaciju' i 'Internacionalnu Taichigong Akademiju' u Pragu.


Ova knjiga plod je 45 godina predanog rada i rezime autorovog bogatog iskustva i znanja stečenih na putu usavršavanja i prenošenja vještine.