Linkovi


Internet stranice vezane uz rad TAI Centra

TAI Centar na Youtube-u - TAI Centar video kanal na Youtube-u.

TAI Centar na Facebook-u - stranice TAI Centra na društvenoj mreži Facebook.

Život je pokret - škola majstora Maria Topolšeka u Srbiji.


Multimedija vezana uz rad TAI Centra

Život je pokret - video prikazi vještine Yiquan i Qigong na YouTube-u, škole Život je pokret majstora Maria Topolšeka iz Srbije.

International Yiquan Academy - video prikazi vještine Yiquan majstora Yao Chengronga na YouTube-u, škole International Yiquan Academy iz Njemačke.

International Yiquan Academy - video prikazi vještine Yiquan na YouTube-u, škole Yiquan Academy iz Poljske.

Uechi ryu Photo Gallery - razvoj Uechi ryu karatea u Europi u slikama.


Ostali linkovi

Herbateka - internet stranica sa puno informacija o biljakama, ljekovitim biljkama i zdravlju.

RealAge - Sharecare - znanstveni pristup zdravom načinu života i kako ostati mladi i živjeti duže.