Mario Topolšek


Rođen u Zagrebu, Mario Topolšek započinje svoj put izučavanja borilačkih vještina 1965. godine u Parizu u 'Karate Club de France' kod Taiji Kase Sensei - a. Početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, Mario Topolšek odlazi na Okinawu gdje postaje učenik Kanei Uechi Sensei - a, čuvenog karate majstora, nositelja najvišeg zvanja u karateu 10. DAN Uechi ryu karate škole. 1973. godine, nakon povratka sa Okinawe, Mario Topolšek osniva jednu od prvih Uechi ryu škola u Europi. Kasnije će za svoj predan rad i doprinos u širenju Uechi ryu karatea na prostorima bivše Jugoslavije i Europe 1981. godine dobiti priznanje od 'Okinawa Uechi ryu karate asocijacije'.

Zanimanje za unapređenje ljudskog zdravlja i poboljšanja kvalitete života, naveli su Maria Topolšeka da počne sa izučavanjem vještina Tai chi chuan i Qigong, koje su u svijetu već naveliko bile popularne. Poslije nekoliko godina predanog izučavanja pokreće prvu Tai chi chuan i Qigong školu na prostorima bivše Jugoslavije, koja je ujedno bila i među prvim na Balkanu.


U svom, preko 50 godina dugom, istraživačkom radu na polju borilačkih vještina i poboljšanja kvalitete života, Mario Topolšek dolazi do vještine u kojoj je sadržana esencija kako terapeutskog tako i borilačkog aspekta vještine - Yiquan, vještina koja se još naziva i Dacheng (savršena umjetnost), te postaje učenik škole majstora Wang Xiangzhaia. Mario Topolšek pokreće prvu Yiquan školu gdje se može vježbati izvorna Yiquan vještina 2007. godine.


Njegov predan rad obilježen je brojnim međunarodnim priznanjima za širenje i podučavanje izvornih vještina kako kod nas tako i u svijetu. Škola koja postoji već 40 godina i mnoštvo učenika po cijelom svijetu pokazatelj je kvalitete i posvećenosti rada majstora Maria Topolšeka.


Autor je i pokretač mnogih projekata i seminara (Spontani krug) koji se održavaju po Europi kao i autor mnogih knjiga od kojih su najnovije 'Spontani krug – put zdravlja i vještine' i 'Put savršenog čovjeka', koje sadrže sva znanja do kojih je majstor Mario Topolšek došao u svom životnom radu.


Majstor Mario Topolšek podučavao je u Pragu u Republici Češkoj. Bio je Direktor 'Europske Uechi karate federacije' (Europian Uechi Karate Federation, EUKF) i 'Međunarodne Taichigong Akademije' (International Taichigong Academy, ITA).


Razgovor sa majstorom Mariom Topolšekom koji je izašao u srpskom izdanju časopisa Sensa možete pročitati ovdje.