TAI Centar za tradicionalne istočnjačke vještine


Udruga 'TAI Centar za tradicionalne istočnjačke vještine', skraćeno 'TAI Centar', osnovana je 2006. godine. Sjedište TAI Centra je u Zagrebu. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Znak Udruge je kao što se vidi na slici tradicionalni kineski simbol sa prikazom yin i yang sila u neprestanoj međusobnoj interakciji.

Ciljevi osnivanja TAI Centra jesu promoviranje i poticanje tradicionalnih istočnjačkih vještina, svijesti ljudi o zaštiti osobnog zdravlja i zdravlja drugih ljudi te upoznavanje ljudi sa načinom življenja u skladu sa Prirodom.

U TAI Centru kroz održavanje redovitih treninga i seminara nastojimo prenijeti izvorne vještine i metode našeg učitelja, majstora Maria Topolšeka.

Raspored i program treninga u okviru TAI Centra pogledajte ovdje, gdje ćete još naći informacije vezane za upis novih članova kao i lokaciju na kojoj se održavaju treninzi. Kontat podaci TAI Centra i kontakt forma nalaze se na Kontakt stranici. Zainteresirani za organizaciju i održavanje seminara širom Hrvatske mogu nas kontaktirati koristeći kontakt podatke TAI Centra.

Djelatnosti TAI Centra su:
  • Prakticiranje tradicionalnih istočnjačkih vještina: Tai Chi Chuan, Qigong i Yiquan te drugih vještina, metoda i tehnika uma i tijela,
  • Organiziranje raznih događanja (Seminari i javna predavanja, okupljanja ljudi svih životnih dobi, video projekcija, tribina, sportskih događanja, izleta u trajanju do dva dana) u svrhu promicanja svijesti o zdravom načinu života temeljene na kulturi i praksi Dalekog Istoka,
  • Sudjelovanje članova/ica udruge na seminarima, tribinama, skupovima, radionicama drugih udruga u domovini i svijetu,
  • Surađivanje i izmjenjivanje iskustva i programa sa sličnim udrugama i pojedincima/kama u domovini i svijetu,
  • Educiranje i informiranje putem interneta i drugih medija,
  • Objavljivanje audio i video produkcije i postprodukcije o svojim aktivnostima (u skladu s posebnim propisima),
  • Izdavačka djelatnost sukladno zakonu.